HHT

Kunder med pasteuranlæg, som skal sikre lavt bakterieniveau og have garanti for en stor drabseffekt på bakterier, vælger rørholdeceller.

Holdeceller med en længde på op til 50 m fremstiller vi i lige rør. Er rørlængden over 50 m anvendes rørholdeceller.

Anlæg udført som rørholdeceller, har yderligere fordele. Disse er:

  • Mindre varmetab, da de er isolerede
  • Lettere installation
  • Mindre pladskrav
  • Mindre tryktab


Vores holdeceller opbygges som en cylindrisk tank med isolering indeholdende en rørspiral. Tanken kan indeholde flere spiraler inde i hinanden. Alle tilslutninger føres ud igennem bunden til et tilslutningspanel.

Holdecellerne kan opdeles i flere spiraler med hver sin længde.
På koblingspanelet kan de enkelte celler sammenkobles serielt for at opnå forskellige holdetider.
Wila A/S kan tilbyde holdecelletanke i rør op til Ø101x2,0

Har du brug for anlæg og rør i andre dimensioner, beder vi dig oplyse:

  • Flow
  • Nominel holdetid
  • Produkt
  • Viskositet
  • Temperatur
  • Densitet


Ud fra disse angivelser beregner vi dit anlæg.