Lean skal hjælpe Wila til at fordoble produktiviteten

Oprettet d.

Lean skal hjælpe Wila til at fordoble produktiviteten

Lean skal hjælpe Wila til at fordoble produktiviteten

Tre nøglepersoner hos Wila har gennemført uddannelsen ”Lean navigatør i produktion” hos Teknologisk Institut i Odense. Meningen er, at Lean-principper i de kommende år skal effektivisere og kvalitetsoptimere hele produktionen på virksomheden, så målet om en fordobling af omsætning og indtjening bliver realistisk inden for de næste fem år.

Leanproduktion blev udviklet af Toyota i 1960’erne, da konkurrencen fra USA truede den japanske bilproducents overlevelse. Kort fortalt går Lean ud på at producere mere værdi for færre ressourcer. Produktionen optimeres ved systematisk at eliminere alle former for ressourcespild.

- Ressourcespild skal tænkes meget bredt. Det er både spild af tid, kapacitet, økonomi og råvarer på alle planer. Er der nogle arbejdsgange, der med fordel kan forenkles? Er produktionslinjen indrettet optimalt, og har den enkelte medarbejder optimale muligheder for at passe sit arbejde? Binder vi for mange midler i lageret? spørger kvalitetschef Tom Jensen, der sammen med fabrikschef René Lauridsen og planlægger Peer Kristensen afsluttede uddannelsen med eksamen medio juni.

Rette mand på rette plads

Et af principperne i Lean er at holde alle kvalifikationer på rette plads, så medarbejderne kun bruger tid på det, deres kvalifikationer tilsiger. Hvis du f.eks. er specialuddannet i at håndtere en CNC-fræser, er det ressourcespild at bruge arbejdstid på at køre på lager eller lede efter komponenter. Så er det bedre at indsætte en medarbejder, en såkaldt skaffer, der kan løse alle de små sideopgaver, der er i en hvilken som helst produktion.

- Medarbejderne kan godt se logikken i det, når de på et skema nedfælder al den tid, de er væk fra deres arbejdsstation gennem dagen. Det bliver ofte til timer i løbet af en arbejdsuge, dage og uger i løbet af et år, siger René Lauridsen, der er tovholder på Leanprojektet.

Medarbejderne er nøglen til succes

Hvis du tror, at Lean er noget med kæft, trit, retning og topstyring, er der mindst to af ordene, du skal tage ud af ligningen. Lean er ikke topstyret, og Lean kræver ikke medarbejdernes tavshed. Tværtimod. På de daglige, strukturerede tavlemøder kan medarbejderne selv komme med forslag til forbedringer, fordi det netop er medarbejderne på gulvet, der véd, hvor skoen trykker. På mødet gennemgår man dagens opgaver og følger op på hængepartier eller beslutninger fra gårsdagens møde. Én gang om ugen deltager den øverste ledelse i tavlemøderne på virksomheden. Med medarbejdernes deltagelse i Lean sikrer man netop retning for produktiviteten, og man holder trit med kundernes ønsker.  

- Der var nogle medarbejdere, der til at begynde med havde lidt svært ved at forstå meningen med de daglige morgenmøder omkring tavlen. Men de fleste kan se, at de både styrker produktionen og sammenholdet på virksomheden. Før gik man jo bare og murrede i krogene, hvis der var noget, som ikke gav mening. Nu kan man tage det op og få gjort noget ved det. Det er enkelt og effektivt, siger Peer Kristensen.

Enkeltstyksproduktion er mere effektivt end batches

Peer Kristensen mærker en udpræget opbakning til Lean blandt medarbejderne, fordi de netop inddrages langt mere i beslutningsprocesserne, end de var vant til. Selv havde han meget lidt viden om Lean, da han begyndte uddannelsen, og der har været et par overraskelser undervejs.

- Jeg blev overrasket over, at der er så meget at spare ved at gå væk fra batch-produktion til lager og i stedet satse på enkeltstyksproduktion, når komponenterne skal bruges, siger Peer Kristensen.

Mindre lager

Tom Jensen ser også vanen med at producere til lager som et indlysende indsatsområde for Lean.

- Vi har traditionelt produceret 200 stk. af den samme komponent. Så har vi taget nogle af dem og sat dem ind i en ny komponent, som så også er kommet på lager, før vi endelig har placeret komponenterne i et færdigt produkt til kunden. Den transport til og fra lager er spildtid, plus at vi låser store værdier i et stort lager. Med Lean producerer vi så vidt muligt alle komponenter og sætter dem sammen i én arbejdsgang, siger Tom Jensen.

René Lauridsen nævner et tænkt eksempel med et færdigt produkt, der har en salgspris på 1000 kroner. Hvis enheden skal håndteres 12-13 gange, før den forlader fabrikken, er indtjeningen noget lavere, end hvis man med optimeringer kan nøjes med to eller tre håndteringer.

De fem s’er

Implementeringen af Lean er en konstant proces, men den første etape skal færdiggøres i indeværende år. Der vil blandt andet ske nogle omrokeringer af maskinel i Wilas fem haller, så transporten mellem hallerne mindskes. Leans fem s’er, der står for Sortér, Sæt i system, Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin betyder også opmærkning på gulvene, så alt har en fast plads, øget renlighed og ryddelighed.    

- Vi vil fordoble vores omsætning de næste fem år uden at skulle udvide fabrikken. Så Lean skal hjælpe os med at procesoptimere, så vi kan producere langt mere på den samme plads, siger René Lauridsen.