Wila A/S og GN Production A/S fusionerer

Oprettet d.

Pressemeddelelse,                                                                                                            Silkeborg 28. januar 2016

Wila A/S og GN Production A/S fusionerer


Med effekt fra årsskiftet 2015/16 fusionerer Wila A/S og GN Production A/S til én juridisk enhed med Wila A/S som det fortsættende selskab. Begge selskaber har i de seneste år været i sund vækst med en sund økonomi og den fusionerede virksomhed vil dermed stå stærkt i markedet med fælles ressourcer og en effektiv stab af medarbejdere. Omsætningen vil fremadrettet være i størrelses orden 110m kr.
De nuværende ejere af Wila A/S, Jette og Lars Lauridsen overtager i forbindelse med fusionen ejerskabet af den fusionerede virksomhed idet de tidligere ejere og ledelsen af GN Production fortsætter som nøglemedarbejdere i det fusionerede selskab.
Administrerende direktør og ejer af Wila A/S, Lars Lauridsen, udtaler: ”Wila er vokset meget stærkt gennem de seneste år og vi har været gennem en omfattende proces med f.eks. ISO certificering, risikostyring og dokumentation, arbejdsprocesser for vedvarende at kunne leve op til forventningerne fra vore kunder. Med sammenlægningen af de 2 virksomheder kan vi udnytte dette endnu bedre i fremtiden.”.
”GN Production stod overfor væsentlige investeringer i bl.a. ISO certificering og samtidig er der besparelser og effektivisering at hente på en række administrative områder”, siger Rene Lauridsen, administrerende direktør for GN Production.
Den fusionerede virksomhed får en medarbejderstab på ca. 70 og vurderes at have en stærk platform for fortsat vækst både på det danske og det udenlandske marked.
Formand for bestyrelsen i begge selskaber, Niels Otto Andersen, udtaler: ”Drøftelserne om fusion af selskaberne har stået på hen over efteråret i takt med det blev mere og mere klart, at selskaberne ville stå meget stærkere samlet end hver for sig. De 2 selskaber har i mange år arbejdet tæt sammen og en sammenlægning af selskaberne er en helt naturlig udvikling for at kunne servicere kunderne bedst muligt og samtidig forblive konkurrencedygtige på markedet”.

Yderligere henvendelse kan ske til:
Administrerende direktør Lars Lauridsen, Wila A/S, tel. 87 56 08 43
Administrerende direktør Rene Lauridsen, GN Production A/S, tel. 87 20 42 85
Formand for bestyrelserne, Niels Otto Andersen, tel. 27 21 45 00