Produktion hos Wila

Vores speciale
Højteknologiske svejseløsninger ved brug af automatsvejsning med robot- og/eller orbitalløsninger sikrer høj effektivitet og ensartethed. Vi har desuden udviklet en teknik til røroptræk. Teknikken giver mulighed for flere optræk i samme rør.

Læs mere...

Bearbejdningscentre
Vi udfører alle former for drejning, fræsning og boring på moderne CNC-maskiner. Det sikrer en hurtig, fleksibel og effektiv produktion af såvel specialopgaver, enkelt- opgaver samt serier i aluminium, rustfrit stål og andre materialer.

Læs mere...

Højteknologiske anlæg
Højteknologiske anlæg kræver særlig opmærksomhed fra første kontakt med kunden. Hos Wila A/S arbejder en række eksperter, som vil deltage i processen i det omfang, der er behov for dem.

Læs mere...


 

 


 

Svejsningsmetoder og røroptræk
Wila A/S er specialiseret i orbitalsvejsning, rundbordsvejsning og robotsvejsning.

Vi har udviklet en særlig teknik til røroptræk. Denne teknik, som vi er kendt for, er særdeles velegnet til anlæg, hvor der stilles høje krav til hygiejne.

Teknikken er især velegnet til fremstilling af rørkølere og varmeveklsere.

Læs om svejsningsmetoder og røroptræk

Maskinparken
På vores moderne og omfattende maskinpark udfører vi alle former for drejning, fræsning og boring på moderne CNC-maskiner.

Det sikrer en hurtig, fleksibel og effektiv produktion af såvel specialopgaver som enkeltopgaver samt serier i aluminium, rustfrit stål og andre materialer - og dermed et optimalt resultat for vores kunder.

 

Systemsalg
At skabe til en kundetilpasset løsning kræver dialog og opmærksomhed fra dag 1. Det kræver, at du som kunde har én dedikeret indgang til Wila, en person, der forstår dit projekt og projektets udvikling.

Et systemsalg hos os følger dig og dit projekt lige fra konstruktionsfasen og også når anlægget står færdig og er taget i drift.